Translate this PageARMORED AND EXCLUSIVE LIMOUSINES

დაჯავშნული და ექსკლუზიური ლიმუზინები

سيارات ليموزين مصفحة وحصرية 

Զրահապատ և բացառիկ լիմուզիններ*armored cars*السيارات المصفحة*զրահապատ մեքենաներ*დაჯავშნული ავტომობილები*

 

STOCK CARS / السيارات الأسهمSOLD OUT:14 units of discreetly armored 2022  LHD Toyota Land Cruiser 79 4.0L Petrol, 5-speed M/T, Color - Beige in CEN B6 in accordance to European standards 1999 CEN FB 1063 and CEN BR 1522/1523 - for immediate delivery from stock


SOLD OUT: 14 units of discreetly armored 2022  LHD Toyota Land Cruiser 300 3.5L Twin-Turbo V6 Petrol, VX 10-speed M/T, Color - Black/Interior black leather in CEN B6 in accordance to European standards 1999 CEN FB 1063 and CEN BR 1522/1523 - for immediate delivery from stock

SOLD OUT: 3 units of armored 2022  LHD Toyota Land Cruiser 300 3.3L Twin-Turbo V6 Diesel ,  A/T, WHite  - Beige in CEN B6 in accordance to European standards 1999 CEN FB 1063 and CEN BR 1522/1523 - for immediate delivery from stock


SOLD OUT:1 unut of armored 2022  LHD Chevrolet Silverado Z71 6.2L V8  Petrol,  A/T, Color - Grey matt  in CEN B6 in accordance to European standards 1999 CEN FB 1063 and CEN BR 1522/1523 - for immediate delivery from stock

SOLD OUT: 3 units of armored 2022  Cadillac Escalade Sport 6.2L V8  Petrol,  A/T, Color - Black in CEN B6 in accordance to European standards 1999 CEN FB 1063 and CEN BR 1522/1523 - for immediate delivery from stock

Write us